Produkter/priser vises for Postnummer:
Hvis feil, tast inn nytt og trykk «Enter» ↵
Spot Produkt(er)  Kraftpris eks.moms
(øre/kWh)
 Spotpris StandardOmrådepris+4,20
Måned Produkt(er)  Kraftpris eks.moms
(øre/kWh)
 Månedspris  49,90
Fastbeløp 29 pr. måned.
Fast Produkt(er)  Kraftpris eks.moms
(øre/kWh)
 Fastpris 1/2 år 36,70
 Fastpris 1 år 36,70
 Fastpris 2 år 35,50
 Fastpris 3 år 34,00
 Fastpris 5 år 34,50