Produkter/priser vises for Postnummer:
Hvis feil, tast inn nytt og trykk «Enter» ↵
Spot Produkt(er)  Kraftpris eks.moms
(øre/kWh)
 Spotpris StandardOmrådepris+4,20
Måned Produkt(er)  Kraftpris eks.moms
(øre/kWh)
 Månedspris  49,90
Fastbeløp 29 pr. måned.
Fast Produkt(er)  Kraftpris eks.moms
(øre/kWh)
 Fastpris 1/2 år 44,50
 Fastpris 1 år 45,80
 Fastpris 2 år 43,50
 Fastpris 3 år 42,00
 Fastpris 5 år 41,00